Corsi

Sabato 21 Gennaio 2017
MD8 GAF
Sabato 21 Gennaio 2017
Corso per Segretari di Gara
Sabato 21 Gennaio 2017
Esame da Tecnico Regionale GR
Sabato 21 Gennaio 2017
Esame da Tecnico Regionale GAF
Domenica 15 Gennaio 2017
Corso giudici GAM AGGIORNATO!!!
Sabato 7 Gennaio 2017
Corso Giudici GAF AGGIORNAMENTO DATE!!!!
Giovedý 21 Gennaio 2016
AGGIORNAMENTO GIUDICI GR